NAUJIENOS

Vykdomojo komiteto posėdis

 Š. m. rugpjūčio 24 d. vyko LDF vykdomojo komiteto posėdis.

 Posėdis įvyko: 2016-08-24, 11.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Vigmantas Sinkevičius, Lietuvos dziudo federacijos prezidentas;
Posėdžio sekretorė – Justina Stalionė, Lietuvos dziudo federacijos generalinė sekretorė.

DALYVAVO:
Vigmantas Sinkevičius - LDF prezidentas;
Justina Stalionė, LDFgeneralinė sekretorė.
Saulius Pileckas – LDF viceprezidentas finansams;
Rasa Steponaitytė – LDF sporto direktorė;
Danguolė Nivikovienė – LDF DAN KYU direktorė;
Eduard Techov – LDF nacionalinės rinktinės vyr. treneris;
Vasilijus Rybinas – LDF jaunimo rinktinės vyr. treneris.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl dalyvavimo Europos jaunimo dziudo čempionate Malagoje, Ispanijoje.
2. Dėl jaunių MTS stovyklos ir medicininio testavimo, rugpjūčio 22-26 dienomis, Kaune;
3. Dėl suaugusiųjų rinktinės  projekto TOKYO 2020.
4. Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA: Dėl dalyvavimo Europos jaunimo dziudo čempionate Malagoje, Ispanijoje.
Rinktinės vyr. treneris V. Rybinas priminė LDF atrankos kriterijus sportininkams besiruošiantiems Europos bei Pasaulio čempionatams. Rinktinės narys privalo dalyvauti LDF patvirtintuose, ne mažiau kaip 3 atrankiniuose turnyruose, bei LDF rekomenduojamose 3 mokomosiose treniruočių stovyklose. Po pasiruošimo etapo atlikus analizę buvo suformuota rinktinė.

NUTARTA: Lietuvos jaunimo rinktinę sudaro: Miglė Julja Dudėnaitė (-78 kg.), atrankiniuose turnyruose 2 kartus laimėta 5 vieta, stovyklose dalyvauta, sportininkei suteikiamas dalinis LDF finansavimas; Edgaras Lizūnas (-66 kg) atrankiniuose turnyruose užimtos 5 ir 7 vietos, stovyklose dalyvauta, sportininkui suteikiamas dalinis LDF finansavimas; Motiejūs Čalka (-73 kg.) atrankiniuose turnyruose prizinių vietų neiškovojo, stovyklose dalyvavo, vykti gali; Kipras Mikalauskas (-81 kg) į rinktinės sudėtį neįtraukiamas; Rokas Nenartavičius (-90 kg.) atrankiniuose turnyruose iškovotos 2 ir 3 vietos, stovyklose dalyvavo ir ruošėsi, suteikiamas 100% LDF finansavimas; Martynas Vaškovičius (+100 kg.) atrankiniuose turnyruose, stovyklose dalyvavo, vykti gali; Romas Petkus atrankiniuose turnyruose dalyvavo, tačiau nedalyvavo pasiruošimo MT stovyklose, vyr. treneriui sunku įvertinti sportininko pasirengimo lygį, todėl jis į rinktinę neįtraukiamas, ir vykti į EČ negali.

2. SVARSTYTA: Dėl jaunių MTS ir medicininio testavimo, rugpjūčio 22- 26 dienomis, Kaune.
Rinktinės vyr. trenerė R. Steponaitytė informavo, kad stovykla vyksta sklandžiai, dalyvavimas 100%., viso 9 sportininkai ir 2 treneriai. Dėl sveikatos problemų Aida Vasiliauskaitė pasibaigus MTS laikinai išbraukiama iš sąrašo iki susitvarkys sveikatos problemas.

NUTARTA: Vyksta sportininkų stebėjimas, ruošiama analizė. Tolimesnis finansavimas sportininkams bus suteikiamas pagal atrankinių turnyrų rezultatus.

3. SVARSTYTA: Dėl suaugusiųjų nacionalinės rinktinės projekto TOKYO 2020.
V. Sinkevičius pristatė naują LDF projektą TOKYO 2020. Bus organizuojamos 3 - 5 dienų mokomosios dziudo treniruočių stovyklos, 1 kartą per mėnesį, įvairiuose Lietuvos miestuose. Stovyklos bus pilnai finansuojamos LDF, į jas kviečiami sportininkai pagal asmeninį sąrašą: 60% suaugusiųjų, 30% jaunimo ir 10% jaunių. Stovyklos bus organizuojamos siekiant įvertinti sportininkų būklę, sudaryti geriausias pasirengimo sąlygas atstovauti Lietuvą. Projekto tikslas Olimpinės Žaidynės Tokijuje 2020 metais. Nuo dalyvavimo stovyklose priklausys dalyvavimas rinktinės sudėtyje, Europos taurėse, Europos, pasaulio čempionatuose ir kt. Kiti sportininkai siekiantys atstovauti Lietuvą kviečiami aktyviai dalyvauti, jiems bus sudarytos sąlygos MT stovyklose dalyvauti savo lėšomis.

NUTARTA: Po Lietuvos čempionato spalio mėn. pradedamos organizuoti stovyklos, planuojama pirmoji stovykla - lapkričio mėnesį. Projekto vadovas – LDF viceprezidentas Saulius Pileckas.

4. SVARSTYTA: Kiti klausimai. Dėl licencijos mokesčio įvedimo turnyrų organizatoriams.

NUTARTA: Nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigalioja naujas LDF mokestis už dziudo varžybų organizavimą. Visi norintys organizuoti dziudo varžybas - turnyrus Lietuvos teritorijoje privalės iš anksto (iki einamų metų gruodžio 31 d.) sumokėti 100 eurų licencijos mokestį. Nesumokėjus mokesčio varžybos nebus įtraukiamos į oficialų LDF varžybų kalendorių. Tokios varžybos bus laikomos nelegaliomis, taip pat tokiose varžybose bus draudžiama teisėjauti LDF teisėjų kolegijos teisėjams. Lėšos surinktos iš varžybų licencijos bus skirtos teisėjų papildomam apmokėjimui ir mokymui.