NAUJIENOS

LDF vykdomojo komiteto posėdis

Posėdis įvyko: 2017-10-09, 11.00 val.

DARBOTVARKĖ:
1. LDF Trenerių tarybos siūlymas dėl sportininkų E. Sagalec ir D. Rogoža netinkamo elgesio Olimpinio jaunimo festivalio Vengrijoje metu.