NAUJIENOS

2018 - 2022 metų kadencijai Lietuvos dziudo federacijos prezidentu išrinktas Vigmantas Sinkevičius

Šiandien įvyko Lietuvos dziudo federacijos visuotinis, ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 100 proc. balsavimo teisę turinčių klubų narių - 36.

Vienas iš pagrindinių darbotvarkės klausimų buvo - LDF Prezidento 2017 m. ataskaita, kuri didžiąja balsu dauguma įvertinta - labai gerai.

Antras darbotvarkės klausimas, kuris sukėlė daugiausiai susidomėjimo ir aistrų buvo LDF prezidento rinkimai 2018 -2022 m. kadencijai. Rinkimuose dalyvavo du kandidatai, kurie pristatė savo programas. Už kandidatą V. Sinkevičių balsavo - 24 LDF nariai; už M. Paškevičių - 10 LDF narių.
Naujai išrinktą prezidentą pasveikino LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas

Sveikiname ateinančiai 4 metų kadencijai išrinkta LDF prezidentą Vigmantą Sinkevičių ir jo komandą!!!