NAUJIENOS

LDF visuotinis - ataskaitinis susirinkimas

 Šių metų vasario 21 dieną „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje įvyko LDF visuotinis - ataskaitinis susirinkimas. 

 Susirinkime dalyvavo 27 klubų atstovai iš 34 LDF klubų šiuo metu turinčių balsavimo teisę ir vienas svečias.


1. Pirmuoju klausimu pristatyta LDF prezidento ataskaita (finansinė ir veiklos) balsavimu įvertinta - gerai.


2. Antruoju klausimu buvo svarstomi LDF stojamasis ir metinis mokesčiai.


Priimta:

  • Stojamasis mokestis į LDF - 1000 Eurų, metinis LDF nario mokestis - 100 Eurų.

    LDF klubai - nariai, laiku sumokėję metinį nario mokestį, atleidžiami nuo starto mokesčio tais metais LDF rengiamose varžybose (U-16, U-18, U-21, U-23 ir suaugusių čempionate). Visos kitos organizacijos (klubai, sporto mokyklos, sporto centrai ir kiti subjektai) moka nustatyto dydžio starto mokesčius.Startinių mokesčių dydis nurodomas varžybų nuostatuose.

    LDF klubai - nariai, jų atstovai ar federacijos narį vienijantys dziudo sportininkai pažeidę LDF įstatų III. paragrafo Narystė federacijoje, federacijos narių teisės ir pareigos, budo pasas 12.1., 12.2., 12.3. 12.4. punktus, vienus metus nuo užfiksuoto pažeidimo datos, LDF VK sprendimu, starto mokestį varžybose mokėti privalo, kaip ir kitos ne LDF organizacijos.

  • Priimtas sprendimas įsigalioja nuo 2015 metų vasario 21 dienos.