NAUJIENOS

Dėl patirtų finansinių nuostolių

Gerbiami klubų - narių vadovai,

Ministerija renka informaciją apie federacijos narių patirtus nuostolius dėl koronaviruso (COVID-19).

Maloniai prašau užpildyti lentelę, pateikiant jūsų organizacijos JAU PATIRTAS finansines sąnaudas, t. y. tas išlaidas, kurias galėtumėte įrodyti finansiniais dokumentais (sąskaitomis -faktūromis, sutartimis, kvitais ir pan.). Akcentuoju, kad netrauktumėte į lentelę negautų pajamų, t.y. negautos paramos, negautos sumos už parduotus bilietus ar atributiką.

Informacijos lauksime iki liepos 7 d., 17 val.  Informaciją pateikta vėliau nurodyto termino bus traktuojama, kaip nepateikta. Užpildytą lentelę siųsti el. p. justina.judo@gmail.com