NAUJIENOS

LDF VK posėdžio protokolas

Posėdis įvyko: 2017-10-24, 11.00 val.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl LDF Trenerių tarybos (toliau – TT) siūlomų atrankos kriterijų norintiems dalyvauti visų amžiaus grupių Europos ir Pasaulio čempionatuose.